Co je smyslem života ?

Každý z nás má svůj ojedinělý osud, každý z nás chce být šťastný a tak hledáme cestu.

Do naší rodiny bylo dáno řemeslo, díky kterému vracíme krásu historickému nábytku, což se děje již od roku 1978. řemeslo bylo předáno dále na syna, připojili jsme další členy rodiny a tak v roce 2000 vzniklo školské zařízení pro studenty čtyřletého maturitního oboru - Restaurátor nábytku. Učíme další zachraňovat krásu historického nábytku. Od roku 2011 posouváme tuto hranici neustále dál a budujeme soukromé Muzeum nábytku. Naši energii v podobě času a financí vkládáme do předmětů, které tak získávají post exponátů. Našim smyslem života tak není pouze ochrana exponátů, ale ukazovat tuhle krásu příznivcům, zájemcům a dlouholetým fanouškům.

Vracíme do rodné kolébky umění našich prarodičů, prestiž a lesk.

Co je smyslem Vašeho života ? Ať už je to cokoli, možná nás spojuje kouzlo krásy a chuť strážit poklady. Jsme přesvědčeni, že ten, kdo krásu obdivuje má ji uloženou v srdci, ač jste si toho vědomi, či ne. Krása je nejdůležitějším prvkem ve světě historických artefaktů, druhým důležitým prvkem jsou informace. Určitě víte, že správná informace obohatí Vaše vědomosti o slohové a časové zařazení, či získáte důvěru a chuť pohlédnout na historický předmět jako na investici.

Historie není nudná a my tomu chceme pomáhat.

.

Prozkoumejte nový způsob členství v Muzeu nábytku.

Proč tohle vše chceme dělat ? Jsme si plně vědomi, že vzájemné působení je potřebné a členská podpora je významná pro miliony lidí, kteří každý rok navštěvují muzea. Dostanete místo, kde můžete prožít sílu umění, i když to vaše životní podmínky nedovolují. Členové získávají speciální způsoby vstupu a hostování, také připravujeme zvláštní členské skupiny.

Speciální program pro základní školy.

Speciální program pro střední a vysoké školy.

Připravujeme program pro rodiny s dětmi.

Získáváme nové kurátory pro vznik skupin přátel Kurátorských oddělení.

...skupiny přátel jednotlivých oddělení.

Členové skupin jednotlivých oddělení se mohou těšit na jedinečné příležitosti dozvědět se o muzeu a jeho sbírce, podílet se na speciálních programech, přidávat nápady a budovat vztahy s kurátory a dalšími, kteří mají podobné zájmy, a to vše i v zákulisí.

Budete jako první vědět vše o nových exponátech, získáte možnost je vidět jako první.

1. skupina: Přátele historického nábytku

Tato speciální skupina bude postupně dále rozdělována na další skupiny podle slohů a stylů. Naše první a nejsilnější skupina je pro oddělení nábytku z ohýbaného dřeva, kde se rádi podělíme o informace o firmách G. Thonet, J&J Kohn, D.G. Fischel, Mundus, Josef Jaworek a další. Již připravujeme skupiny na téma Historizující nábytek a Biedermeierský nábytek a další.

2. skupina: Přátelé expozice Volvo.

Teprve nedávno založená skupina, prozatím nejmenší, ale vám poskytuje příležitost tvořit s námi expozici od začátku ...

3. skupina: Přátelé nových začátků.

...umožňuje získat zdarma prostor pro mladé a začínající umělce, sběratele různých druhů artefaktů... také jsme stáli na začátku a víme, kolik otázek a energie je třeba čelit a vytrvat, protože cesta k úspěchu je mnohdy složitá.

Pro rozvoj studia získávají přátelé a příznivci - STRÁŽCI HISTORIE automaticky přístup zdarma do naši technické knihovny.... knihy s českým, německým a anglickým textem, aukční katalogy DOROTHEUM, SOTHEBY'S a další.

Vaše zkušenosti, moudrost a štědrost nám umožní prezentovat výstavy na světové úrovni, bez ohledu na to jakým způsobem se rozhodnete ukázat svoji podporu, pomáháte nám spojit lidi s kreativitou, znalostmi a nápady. Přidejte se k naší obrovské chuti opečovávat krásné exponáty, moudré umění našich prarodičů, víc povzbudit návrat vzácných exponátů do ČR a tím i podpořit cestovní ruch za kulturou a historii naší země. Ve světě i u nás je spoustu nádherných hmotných památek, ale problémem zůstává, kde získat finance na jejich odkoupení.

Vážení zájemci o titul STRÁŽCE HISTORIE, milí budoucí přátelé,

Podporou v našem Muzeu nábytku přispíváte formou finančního daru na získávání nových exponátů, nebo jejich konzervování a restaurování v rámci sbírky Muzea nábytku. Nemáme stanoveny žádné konkrétní sazby pro jednotlivé exponáty a výběr exponátu i částka záleží na vás. V našem Muzeu nábytku můžete podporovat exponáty příspěvkem od částky 500 Kč. Vyberte si exponát, který se vám nejvíce líbí ze tří možných skupin a u tohoto exponátu bude po dobu jednoho roku i na našich webových stránkách uvedeno jméno a příjmení + další informace dle přání, či informace o Vaší firmě.

1. Exponáty z expozice historického nábytku.

2. Spolupráce pro získání nových exponátů.

3. Podpora nově vznikající expozice automobilky Volvo.

Exponáty v Muzeu nábytku podporují děti, dospělí,školní třídy, rodiny, pracovní kolektivy i firmy....všichni získají certifikát.

Jak postupovat při podpoře exponátu ?

Vyberte si exponát, který chcete podporovat.

Zaplaťte Vámi zvolen finanční příspěvek, minimálně 500 Kč. na rok.

- bankovním převodem .... 1234567890/0000, variabilní symbol 123

- hotově u pokladny při návštěvě výstavy Muzea nábytku.

- poštou po předchozí domluvě, na adresu Muzea nábytku, Milotice nad Opavou 33, 792 01 Bruntál

Zadáním trvalé platby můžete přispívat menšími částkami jednou za měsíc.

Co obdržíte z Muzea nábytku po přijetí finančního daru

Zašleme vám potvrzení o přijetí platby, děkovný list, fotku nebo pohlednici, nebo plakát podporovaného exponátu +informační materiály.

Zveřejníme jméno darce, či název školy či firmy po dobu 1 roku na webových stránkách Muzea nábytku a v expozici u konkrétního exponátu, který jste si zamilovali.

Pošleme Vám pozvánku na Den se Strážci historie, konaný zpravidla jednou či dvakrát ročně se speciálním programem.

Na vyžádání vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro fyzické nebo právnické osoby.

Podminkou pro uvedení na tabuli nejvýznamnějších dárců je :

...dar nad 2.500 Kč. pro třídy a školy.

...dar nad 5.000 Kč. pro fyzické osoby.

...dar nad 10.000 Kč. pro právnické osoby.

Jeden exponát může mít více Strážců historie.

Vážíme si všech darů, které vyjadřují, že nezůstáváte lhostejní k otázkám ochrany naší historie, kultury a krásných předmětů.

Pro další potřebné informace ohledně přijetí nového Strážce historie se Prosím obracejte na Františka Tomčalu ml.

Mobil: +420 604 340 040 nebo internetovou poštu na e-mail: renova.muzeum@gmail.com

Staň se pravou rukou bohyně Afrodity, ochránkyní krásy.